بېځایه شوې ښځې او شخړې: کندوز، د ۲۰۱۵ کال له سپټمبر تر اکټوبره

November 23, 2016

د قضیې دغه مطالعه (Case study) د هغو بې ځایه شویو ښځو د شرایطو څېړلو په موخه شوې چې د ۲۰۱۵ کال د سپټمبر په پای او د اکټوبر په پيل کې د مخالفینو لاس ته د کندوز ښار لوېدو وروسته یې دغه ولایت پرې اېښی. د دې ارزونې له سرته رسولو څخه موخه د افغانستان ۱۳۲۵ ملي عملیاتي پلان د اهدافو عملي کولو په لاره کې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ عدالت غوښتنه ده.

Research Fields:   Human Security