په افغانستان کې د حقونو د مفهوم په اړه انګېرنې: “بشري حقونه” یا “بنسټیز حقونه”؟

October 1, 2016

په دې راپور کې د بشري او بنسټیزو حقونو د تفکر په اړه د عادي وګړو لیدلوري تر څېړنې لاندې نیول کیږي. په دې لاره کې د دې موضوع سپړنه کوو چې عادي وګړي د هغو فعالیتونو په اړه چې د دغو حقونو پر محور یې سرته رسوي او هم د هغوی د اغېزو په اړه څه فکر کوي. ځکه د فرهنګي ټولنیزو حساسیتونو له امله او هم دېته په کتو چې له ۲۰۰۱ کال راهیسې د دغو حقونو د تطبیق په برخه کې د متوازن لیدلوري له نه شتوالي سره مخامخ یو، هغه لارې چارې مو په ګوته کړې چې په افغانستان کې د بشري / بنسټیزو حقونو له ښه تطبیق سره مرسته کوي

دغه راپور د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت په مالي مرسته چمتو شوی او لیکل شوی دی

Research Fields:   Human Security Reports